Stille Ruimte
installatie

Stilte is een luxe. Stilte is niet eenvoudig te vinden.

 

Het creëren van een stille ruimte in het nieuwe ziekenhuis in Mechelen geeft de mogelijkheid om je terug te trekken met de stilte als partner. Deze ruimte kan je individueel bezoeken, maar zeker ook in groep. Je kan de stilte tot je laten komen maar je kan er ook gesprekken in kleine groepen voeren.

Deze ruimte laat je tot jezelf komen, laat je bezinnen en ongestoord denken. Het is een (rust)plek die wordt aangereikt, die altijd aanwezig is als je ze nodig hebt met de bedoeling je kracht te geven.

De inkom van deze plek werkt uitnodigend omdat je van buitenaf volgende oneliner kan lezen:

 

De stilte – zoveel heeft ze je te zeggen

 

Deze zin vertaald de kracht van de stilte. Je moet als bezoeker er wel de tijd voor maken om de stilte toe te laten.

Niet alleen deze ruimte wil je hierbij helpen maar ook het stilte-object dat ik hiervoor ontworpen en gecreërd heb. Dit object is tot stand gekomen ism de pastores. Als ontwerper heb ik aan hun verschillende voorstellen gepresenteerd, er werd unaniem gekozen voor het object zoals het zich nu in de ruimte bevindt. Het is een grote vlakke schijf die op de grond lijkt te zweven. Het is een sereen, wit en stil object. Het roept niet om aandacht maar het is wel aanwezig. Het is echter imperfect. Een plooi maakt dit object niet perfect vlak, een verwijzing naar ons allemaal, niemand is perfect. Maar net door die imperfectie wordt het een warm en menselijk object dat dicht bij ons staat. De imperfectie geeft schoonheid aan dit object. Het wil met je communiceren, het wil iets in je los maken, het geeft je rust, het laat je iets ontdekken.

YEAR
2018

FacebookTwitterPinterest
FacebookTwitterPinterest