WANNEER HET POTLOOD ZIJN LIVREI AFLEGT
product design, project

Het potlood is van oudsher een drager van een livrei. Het dient gewillig de hand van de meester: de kunstenaar die zijn spontane opwelling de vrije baan gee , de ontwerper die ongeremd zijn ideeën lancee , de filosoof die zijn kan ekeningen maakt in de rand van de boeken die hij leest, … Het potlood ligt op de tafel en het zwijgt. Het protestee niet, het gee nooit zijn eigen mening, het lijkt tevreden met zijn bestaan in de schaduw. Af en toe gee een fabrikant het een nieuwe jas, een beetje rijker versierd of wat opzichtiger. Maar het blij een livreiknecht. Hugo Duchateau en Roel Vandebeek brengen verandering in dat statuut. Het potlood dicteert , de kunstenaars geven vorm aan zijn verhalen. De knecht wordt meester en de meester wordt knecht. Dan blijkt hoe rijk het verborgen leven van het potlood is.

Since time immemorial, the pencil has been in livery.
It obediently serves the hand of its master, be he the a ist who gives his spontaneous impulses free rein, the designer who uninhibitedly launches his ideas, the philosopher who makes notes in the margins of his books, … The pencil sits on the table in silence. It does not protest, it never expresses
its own opinion, it seems satisfied with its existence in the shadows. Occasionally, a manufacturer will give it a new jacket, one a bit more fancily decorated or somewhat
more flamboyant. But it remains a liveried servant. Hugo Duchateau and Roel Vandebeek have changed all that.
The pencil dictates, the a ists have given shape to its stories. The servant becomes the master, and the master the servant. Then we see how rich the hidden life of the pencil really is.

 

EXHIBITION

Together with Hugo Duchateau

LOCATION

CC Hasselt (BE)

YEAR

2016

PHOTO
Eddy Fontaine & Danny Bierset

FacebookTwitterPinterest
FacebookTwitterPinterest